Op 1 september jl. is Tenzing-partner Arno Lammers in de rol van epic owner gestart bij […]
De afdeling Strategic IT van netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de IT-systemen die de primaire bedrijfsprocessen […]
De afdeling CTN Arrange is verantwoordelijk voor alle innovaties en de instandhouding van de netwerken ‘inventory’ […]
Stater is marktleider in het verzorgen van hypotheekprocessen voor zijn klanten. Stater is continu op zoek […]
Bij de vorming van de Nationale Politie werden op 1 januari 2015 omvangrijke stappen gezet. Op […]
Gustaaf de Man heeft voor een tweetal waterschappen onderzoek gedaan naar de invloed van de omgevingswet […]
Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft de ambitie om het huidige debiteurensysteem te vervangen. Vanaf december 2020 ondersteunt business […]