Bij de vorming van de Nationale Politie werden op 1 januari 2015 omvangrijke stappen gezet. Op die dag werd circa de helft van de organisatie volgens de nieuwe structuur in werking gebracht. Datzelfde geldt voor de nieuwe landelijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarnaast werden die dag nieuwe landelijke HRM-systemen geïmplementeerd. Tegelijkertijd moest ook de organisatiestructuur aangepast worden in de bestaande top-100 operationele systemen. Gijs Huizinga was verantwoordelijk voor de coördinatie van die aanpassingen, de reorganisatie en de HRM-implementatie.