Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om op een Agile manier te gaan werken; kortcyclisch, in zelforganiserende teams, met als doel om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en op de steeds toenemende wensen van klanten. In het niet-hybride tijdperk levert dit al genoeg uitdagingen op. Dus hoe laten we deze manier van werken dan goed functioneren in een tijdperk waarin we elkaar zo’n 50 procent van de tijd zien? Als we dat percentage al halen. Hoe verstandig is het om te beginnen met Agile werken in organisaties? Voor welke uitdagingen sta je als team en op welke manier kun je hier invulling aan geven?

Do’s en dont’s

Bram Bloemendaal, teamcoach, scrummaster en kersvers gestart bij Tenzing, neemt ons de komende collegasessie mee in de do’s en don’ts van het agile werken in een hybride omgeving. Hij verbindt hierbij de theorie met praktijkvoorbeelden. En zonder twijfel zal Bram de interactie met de aanwezigen zoeken. Want hebben we hier niet allemaal ervaring mee? Wat is jouw best practise?

Werkgeluk

In het verlengde hiervan vertelt Kaan Demirkapu over werkgeluk in projecten en scrumteams. Kaan is Senior Software Developer en Team lead en heeft vanuit die hoedanigheid ervaring opgedaan. Kortom, twee mooie onderwerpen die elkaar goed aanvullen. We kijken dan ook uit naar jouw aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@tenzing.nl
• Datum en tijd: 30 november 2023 van 16.00 tot 20.00 (inloop vanaf 15.30)
• Locatie: omgeving Utrecht

Collegasessies van Tenzing zijn bedoeld voor zelfstandig werkende collega’s met wie we in projecten samenwerken of samengewerkt hebben, en die niet tot de organisatie van een opdrachtgever behoren. De sessies vinden één à twee keer per jaar plaats. Ze hebben deels een inhoudelijk en deels een netwerkkarakter.