Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft de ambitie om het huidige debiteurensysteem te vervangen. Vanaf december 2020 ondersteunt business consultant Marco Korbag de overgang naar het nieuwe debiteurensysteem.

Omdat ook direct de mogelijkheid wordt onderzocht om de facturatie in de nieuwe oplossing mee te nemen bestaat het project niet alleen uit de selectie en conversie van de debiteuren naar een nieuw systeem. Ook moeten diverse bronnen ontsloten worden om de facturen aan te maken en stamgegevens aan te leveren. Daarnaast moet er een koppeling gemaakt worden met het systeem voor het maken en archiveren van uitgaande documenten.


PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie die ondersteuning biedt aan diverse klanten in de pensioensector. De dienstverlening bestaat uit bestuursadvisering, vermogensbeheer en pensioenbeheer. Het is een coöperatie die ontstaan is na afsplitsing van het pensioenfonds voor de zorg en welzijn. Klanten van PGGM zijn onder andere BPF Zorg en Welzijn, BPF Schilders en StiPP.