Gustaaf de Man heeft voor een tweetal waterschappen onderzoek gedaan naar de invloed van de omgevingswet en andere externe ontwikkelingen op de positionering van de waterschappen.

Het onderzoek van Gustaaf richtte zich op het interviewen van relaties van beide waterschappen en haalde informatie op over een aantal onderwerpen: Hoe kijken zij tegen de samenwerking met het waterschap aan en hoe zou deze samenwerking er in de toekomst uit moeten zien? En hoe kunnen de organisaties zich beter positioneren en inspelen op wat de omgeving verlangt?

De omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten met als belangrijk verbeterdoel om het eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. Daardoor liggen er kansen om de dienstverlening integraal – met andere overheden – of binnen de waterkolom te verbeteren. Iets wat vraagt om een transparante, klantgerichte en herkenbare manier van dienstverlening. Gustaaf de Man heeft ertoe aangezet dat organisaties meer en meer van buiten naar binnen zijn gaan denken, waarbij zogenaamde klantreizen model staan om van buiten naar binnen te organiseren.

Een klantgerichte en gebiedsgerichte manier van positioneren zal er ook toe leiden dat organisaties zich binnen de waterkolom gebiedsgericht gaan organiseren, al naar gelang de specifieke vraag vanuit de samenleving op een specifieke moment over een specifiek gebied.