De afdeling Strategic IT van netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de IT-systemen die de primaire bedrijfsprocessen van TenneT ondersteunen. Binnen het proces Balancing worden vraag en aanbod samengebracht zodat er balans op het elektriciteitsnet blijft bestaan. Het voor dit proces benodigde applicatielandschap wordt momenteel vernieuwd, zodat de organisatie straks klaar is voor de energietransitie. Arno Lammers is in deze vernieuwing als programmamanager verantwoordelijk voor het begeleiden van verschillende projecten. Deze projecten lopen uiteen van applicatievernieuwingen tot verbetertrajecten die bijdragen aan de agile transitie.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 23.900 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 42 miljoen eindgebruikers in de markten die de organisatie bedient.