De pensioensector is volop in beweging. Fondsen die hun administratie elders onderbrengen, de digitale transformatie waar pensioenuitvoeringsorganisaties zich in bevinden en het nieuwe pensioenakkoord dat voor de deur staat. Drie belangrijke ontwikkelingen op dit moment waar Marco Korbag en Arno Lammers dagelijks in hun opdrachten bij pensioenuitvoeringsorganisaties PGGM en TKP Pensioen mee te maken hebben.

Pensioenfondsen die hun administratie elders onderbrengen

Arno: ‘Het vertrek van Pensioenfonds Detailhandel is door TKP Pensioen ruimschoots opgevangen met de komst van Pensioenfonds Kappers, Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds PME. Het onboarden van een nieuwe klant heeft grote impact op processen en ondersteunende systemen. Een helder inzicht in het processenlandschap zorgt voor een snelle en adequate gap-analyse en daarmee de uiteindelijke implementatie.’

Marco: ‘Bij PGGM is Pensioenfonds Philips eind 2020 vertrokken. In 2021 volgen de Huisartsen en stopt de samenwerking met de PPI. Het kost niet alleen tijd om de transitie naar de nieuwe partij goed te laten verlopen. Het heeft ook invloed op de medewerkers van PGGM die hierdoor mogelijk hun baan verliezen. Zeker in deze onduidelijke tijden niet iets waar men op zit te wachten.’

De digitale transformatie

Marco: ‘PGGM is enkele jaren geleden al begonnen met het inrichten van klantreizen. Op deze manier wordt beter aangesloten op de belevingswereld van de deelnemers. Daarnaast wordt continu gezocht naar mogelijkheden om de STP-graad te verhogen, om zodoende een lagere kostprijs per deelnemer te realiseren. Digitaal uitwisselen van informatie speelt hier een belangrijke rol in.’

Arno: ‘Bij TKP Pensioen werken meerdere agile teams aan het realiseren van het digitale pensioenplatform. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren en verder digitaliseren van processen. Door resultaten van customer journey’s te plotten op het processenlandschap wordt de prioriteitstelling van de digitale transformatie bepaald’.

Het nieuwe pensioenakkoord

Arno: ‘Het nieuwe pensioenakkoord heeft het veranderprogramma van TKP Pensioen sterk beïnvloed. Voorgenomen wijzigingen worden als gevolg hiervan herijkt. Met behulp van het change proces dat is ingericht conform de principes van het Scaled Agile Framework worden wetswijzigingen, marktontwikkelingen en klantwensen op gestructureerde wijze omgezet in concrete voorstellen voor realisatie.’

Marco: ‘Bij alle changes die bij PGGM worden doorgevoerd, wordt al rekening gehouden met het nieuwe pensioenakkoord. Dit is soms erg lastig, omdat niet zeker is wat de details van de lagere wetgeving gaat worden, maar ook wat de wensen van de fondsen zijn. PGGM probeert hier de systemen zo goed mogelijk op in te richten. Maar adviseert de fondsen ook in de mogelijkheden en gevolgen van keuzes die ze moeten gaan maken.’