Het kan weleens gebeuren: je wordt ziek en kan een aantal weken of zelfs veel langer niet werken. Als ondernemer moet je zelf deze risico’s afdekken. Daar zijn gelukkig allerlei mogelijkheden voor, zoals instappen in een Broodfonds (Schenkkring) of Crowdsurance. Beide alternatieven zijn geschikt voor het afdekken van de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Maar welke van de twee moet je kiezen? En wat doe je eventueel na die twee jaar? Neem je dan een AOV, of toch niet? Er zijn dus best wat mogelijkheden en ook flink wat verschillen. Zaken als persoonlijke voorkeuren, je leeftijd en je persoonlijke situatie zijn van invloed op de keuze die je gaat maken. 

Tijdens ons basecamp van 6 oktober hebben Tenzing-partners Rembert en Gustaaf persoonlijke ervaringen gedeeld met collega’s. En natuurlijk ontstond er een mooie interactie over de plussen en minnen. En dat is precies waar het ons omgaat: het delen van ervaringen, zodat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Samen ontdekken, samen delen. Zacht landen, hard klimmen. Daar gaat het ons immers om!

Over het Tenzing-basecamp

Het Tenzing-basecamp is de plek waar wij elkaar al jaren om de week op vrijdag ontmoeten. Dat basecamp hebben wij recentelijk structureel opnieuw ingericht. Zo starten we nu altijd met een korte evaluatie van de lopende projecten. Hoe verloopt ieders project? Heb je hulp nodig van een van de anderen? Loopt een project op zijn einde? Wordt een lopend contract verlengd of is het tijd om op zoek te gaan naar een leuke nieuwe uitdaging? Het delen van deze ervaringen leidt tot mooie inzichten. We kunnen elkaar bovendien op deze manier heel gemakkelijk ondersteunen als een van ons daar behoefte aan heeft. Ook kan het uitmonden in een intervisieverzoek van een van de collega’s.

Vervolgens staan we stil bij de ontwikkelingen van Tenzing als bedrijf met de focus op het komende kwartaal. Wat is de status van de geplande evenementen? Zijn er nog commerciële kansen, hoe onderhouden we ons netwerk en zijn er nog potentiële nieuwe collega’s waar we kennis mee willen maken?

Aansluitend agenderen we een onderwerp dat we uitgebreid met elkaar willen bespreken. De invulling daarvan is heel divers, maar heeft altijd een raakvlak met projectmatig werken of ondernemerschap. Zo kan het gebeuren dat een van ons dieper ingaat op het efficiënt toepassen van planningtools in MS Teams. Twee weken later kan het dan ineens gaan over de voor- en nadelen van het aansluiten bij een Broodfonds als onderdeel van het afdekken van het arbeidsongeschikheidsvraagstuk.