Iedere Tenzinger is specialist op zijn eigen vakgebied. Door samen te sparren en te lachen, elkaar te stimuleren en onderling kennis te delen helpen we elkaar verder. Onze kennis delen we niet alleen intern, maar ook met derden. Zo zal Tenzingpartner Gustaaf de Man – projectmanager Omgevingswet bij de Gemeente Molenlanden – tijdens de Dag van de Omgevingswet 2022 (6 oktober) zijn kennis delen over het stapsgewijs en gebiedsgericht opbouwen van het omgevingsplan. Benieuwd naar zijn verhaal?