2022 is voor ons gevoel werkelijk omgevlogen. En dat zal voor een belangrijk deel komen door alle ontwikkelingen binnen Tenzing en de energie die dat oplevert. Zo hebben we dit jaar twee nieuwe collega’s aan ons weten te binden. Groei betekent ook formalisering en aanscherping van onze dienstverlening. Datgene wat wij als vanzelfsprekend zijn gaan ervaren hebben wij nu op papier gezet. Daar is onder meer een heel werkbaar stappenplan uit voortgekomen waarmee wij nieuwe collega’s begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. En dat is mooi, want voor 2023 voorzien we een verdere groei. Enkele nieuwe collega’s hebben we al concreet in het vizier, anderen hopen we nog in beeld te krijgen. Misschien wel met jouw hulp?

Volgend jaar is voor ons hoe dan ook een bijzonder jaar, want Tenzing bestaat dan maar liefst 25 jaar! Nu zijn wij altijd wel in voor een feestje, maar zo’n 25-jarig jubileum kunnen en zullen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wat er volgend jaar naast een collegasessie en het lustrum nog meer op het programma staat? In ieder geval een nieuwjaarsborrel op donderdag 12 januari vanaf 16.00 uur in Utrecht. Wil je daarbij zijn? Laat het ons weten via ons info-mailadres.  

Nu eerst tijd voor reflectie onder de kerstboom zodat we straks met frisse moed 2023 kunnen starten. Hopelijk ook weer samen met jou.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.

Gijs, Marco, Rembert, Gustaaf, Arno, Rens, Yuri, Jaap, Peter.