Hoe bouw je als gemeente aan het nieuwe Omgevingsplan? Dat is de vraag waar alle gemeentes in Nederland voor staan. Een ware ontdekkingsreis waar niet zomaar een passend antwoord voor is.

Gustaaf sprak hierover tijdens de Dag van de Omgevingswet. Bij de gemeente Molenlanden was een grote behoefte om stapje voor stapje als organisatie zelf te leren hoe je de komende jaren toewerkt naar een nieuw Omgevingsplan; van een paar honderd bestemmingsplannen naar een nieuw plan met regels voor de fysieke leefomgeving.

Omdat het een grote ontdekkingsreis is, bleek het niet realistisch om een helder eindresultaat op een afgesproken datum te bereiken. Het doel was daarentegen wel om een basis-regelset gereed te hebben vóór de datum van de inwerkingtreding, zodat initiatiefnemers richting hebben als zij een nieuw initiatief willen starten. Het doel was bovendien om wendbaar te zijn, periodiek de raad te informeren en de aanpak en planning aan te passen aan de laatste inzichten.

Korte sprints

Daarom is gekozen voor een Agile-aanpak: in een relatief kort tijdsbestek van vier maanden is er toegewerkt naar deze basis-regelset. In vier sprints van elk vier weken is met een klein team gewerkt aan het Omgevingsplan. Collega’s vanuit de verschillende disciplines namen op vastgestelde momenten deel aan workshops. Zo ontstond er iedere vier weken een zichtbaar resultaat waarna steeds weer een nieuwe periode startte. 

Met de eerste concepten kon ook de raad worden geïnformeerd over politieke keuzes die gemaakt moesten worden om regels te harmoniseren of om beleidskeuzes te maken die de input vormen voor de Omgevingsvisie. 

Het proces heeft goed gewerkt. Ook voor de komende jaren geeft het richting op welke manier de gemeente het Omgevingsplan verder vorm wil geven, zodat er stapsgewijs toegewerkt kan worden naar één gebiedsdekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente.

Over Gustaaf

Gustaaf de Man is een van de partners van Tenzing. Iedere partner heeft zijn eigen specialismen. Wil je als project professional meer weten over (agile) werken voor de overheid, dan is hij jouw man! Je kan contact met hem opnemen via g.de.man@tenzing.nl of +31 6 23232904. Of je komt eens langs op een van onze basecamps.