A&O Services

Optimalisatie jaarwerkproces

De klant wil zijn huidige jaarwerkproces optimaliseren. Om deze ambities te realiseren is projectmanager Rembert Brouwer gevraagd het project Optimalisatie Jaarwerk vorm te geven. De opdracht is om het huidige jaarwerkproces op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en de uitvoering ervan tegelijkertijd te versnellen.

Projectorganisatie:

Intern projectteam van ca. 10 personen. Daarnaast verschillende externe leveranciers.

Doorlooptijd:

augustus 2012 – juni 2014

MN

Verbeteren verzending verplichte pensioenuitingen

MN voert de pensioenadministratie voor drie pensioenfondsen. Projectmanager Marco Korbag is gevraagd een projectorganisatie op te zetten om de onvolkomenheden ten aanzien van de verzending van verplichte pensioenuitingen op te lossen. Naast het in kaart brengen en verhelpen van de onvolkomenheden moest gerapporteerd worden over de voortgang naar de respectievelijke bestuursbureaus van de pensioenfondsen.

Projectorganisatie:

Projectteam van circa 20 personen met vertegenwoordigers uit diverse onderdelen van het bedrijf.

Doorlooptijd:

Maart 2012 – augustus 2012