MN

Verbeteren verzending verplichte pensioenuitingen

MN voert de pensioenadministratie voor drie pensioenfondsen. Projectmanager Marco Korbag is gevraagd een projectorganisatie op te zetten om de onvolkomenheden ten aanzien van de verzending van verplichte pensioenuitingen op te lossen. Naast het in kaart brengen en verhelpen van de onvolkomenheden moest gerapporteerd worden over de voortgang naar de respectievelijke bestuursbureaus van de pensioenfondsen.

Projectorganisatie:

Projectteam van circa 20 personen met vertegenwoordigers uit diverse onderdelen van het bedrijf.

Doorlooptijd:

Maart 2012 – augustus 2012