EP&C

Optimalisatie bedrijfsvoering

EP&C ondersteunt ondernemingen bij het verkrijgen, handhaven en omgaan met octrooien, merken en modellen. Zowel voormalig partner Dennis Wustefeld als Peter Lubbers zijn als projectmanager betrokken geweest bij het optimaliseren van de primaire bedrijfsvoering en de implementatie van een nieuw integraal softwaresysteem.

Projectorganisatie:

Team van interne projectmedewerkers in combinatie met projectmedewerkers van softwarepartner Unycom.

Doorlooptijd:

maart 2015 - december 2016

PGGM

IT Verbeterplan Pensioenbeheer

PGGM voert de pensioenadministratie en het vermogensbeheer voor meerdere pensioenfondsen. Het aantal klanten groeit nog steeds. De veranderingen voor nieuwe en bestaande klanten moeten sneller en effectiever opgenomen worden in de systemen. Marco Korbag heeft als projectmanager / business consultant ondersteuning geboden binnen het programma dat hier voor moet zorgen.

Projectorganisatie:

Programma waarin bijna alle disciplines binnen het bedrijf betrokken zijn.

Doorlooptijd:

oktober 2014 - februari 2017

Stater

Uitrol dienstverlening

Stater is marktleider in het verzorgen van hypotheekprocessen voor haar klanten. Stater is continue en proactief op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening uit te breiden of te verbeteren. Rembert Brouwer is gevraagd als projectmanager om dienstverlening in het kader van zorgplicht in te regelen en uit te rollen naar klanten.

Projectorganisatie:

Projectteam wisselend van samenstelling met diverse vertegenwoordigers uit de organisatie

Doorlooptijd:

september 2014 - heden

Groenservice Zuid-Holland

Zaakgericht werken

De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) te verzelfstandigen. Vooruitlopend op deze verzelfstandiging wordt voorgesorteerd op het hebben van een zelfstandige informatievoorziening. Gustaaf de Man is hierbij betrokken als business analist en projectmanager.

Projectorganisatie:

Projectorganisatie waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn betrokken

Doorlooptijd:

augustus 2014 - augustus 2015

A&O Services

Project “aanpassingen Witteveen”

A&O Services voert de pensioenadministratie voor drie pensioenfondsen. Als gevolg van aanpassingen in het Witteveen-kader moest de pensioenadministratie binnen A&O Services aangepast worden. Tegelijkertijd moesten de aanpassingen op de respectievelijke pensioenreglementen doorgevoerd worden. Projectmanager Marco Korbag is gevraagd hier een projectorganisatie voor op te zetten.

Projectorganisatie:

Projectteam van circa 15 personen met vertegenwoordigers uit bijna alle onderdelen van het bedrijf.

Doorlooptijd:

februari 2013 – juli 2014