PGGM

Nieuw debiteurensysteem

PGGM is al enige tijd aan het kijken naar het vervangen van het huidige debiteurensysteem. Aan het begin van dit jaar is gekozen voor een nieuwe debiteurensysteem. Marco Korbag is recent als business consultant begonnen ter ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe debiteurensysteem.

Projectorganisatie:

Samenwerking tussen diverse afdelingen binnen PGGM

Doorlooptijd:

Vanaf december 2020

PGGM

ZZP Propositie

Om invulling te geven aan de voorgenomen experimenteerwet waarmee het mogelijk wordt voor ZZP’ers om in de 2e pijler pensioen op te bouwen, is PGGM bezig met het ontwikkelen van een invulling hiervan voor PFZW. Marco Korbag is als business consultant betrokken bij dit project.

Projectorganisatie:

Samenwerking tussen nagenoeg alle Pensioenbeheer afdelingen binnen PGGM

Doorlooptijd:

Vanaf januari 2020

TKP Pensioen

Transformatie naar digitale processen

TKP voert de administratie van diverse klanten in de pensioensector. De ambitie van TKP is om deze klanten het beste digitale pensioenplatform te bieden. Een platform dat eenvoudig, laagdrempelig en toekomstbestendig is, zodat deelnemers makkelijker dan ooit verantwoorde keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst.

Projectorganisatie:

Agile projectorganisatie volgens het Scaled Agile Framework (SAFe)

Doorlooptijd:

November 2019 - heden

PGGM

Vervanging DWS

PGGM is bezig om het IT-landschap toekomstvast te maken, zodat de overgang naar het nieuwe pensioencontract soepel kan verlopen. DWS is een zelfbouw applicatie die zowel Workflow en ketenregie voor de processen, als het aanmaken van communicatieuitingen (DataTekst Integratie), routering en archivering hiervan verzorgt.

Projectorganisatie:

Samenwerking tussen nagenoeg alle Pensioenbeheer afdelingen binnen PGGM

Doorlooptijd:

Vanaf oktober 2019

FUMO

Werken aan de toekomst

De Friese Uitvoeringsdienst (FUMO) heeft een programma geïnitieerd om de dienstverlening voor haar relaties naar een verbeterd niveau te brengen. Binnen dit programma FUMO 2.0 valt de actielijn Werken aan de toekomst. Gustaaf de Man is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het programma ‘Werken aan de Toekomst’.

Projectorganisatie:

Projectteam bestaande uit diverse disciplines binnen en buiten de organisatie.

Doorlooptijd:

Mei 2018 - december 2019