ZZP Propositie

Om invulling te geven aan de voorgenomen experimenteerwet waarmee het mogelijk wordt voor ZZP’ers om in de 2e pijler pensioen op te bouwen, is PGGM bezig met het ontwikkelen van een invulling hiervan voor PFZW. Marco Korbag is als business consultant betrokken bij dit project.
ZZP’ers zijn voor hun pensioen nu veelal aangewezen op de 3e pijler of bouwen in het geheel geen pensioen op. Met de experimenteerwet wordt het mogelijk om binnen de werkingssfeer van een pensioenfonds ook de ZZP’ers die hierbinnen werkzaam zijn een goed en passend pensioen aan te bieden en daarmee gebruik te laten maken van de voordelen die een collectief pensioen biedt.
Er wordt niet alleen nagedacht over de dekkingen, premie en randvoorwaarden, maar ook hoe dit ingepast moet worden binnen het bestaande landschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat het bij een experiment blijft, waarvoor uiteindelijk geen definitieve wetgeving komt.


PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie die ondersteuning biedt aan diverse klanten in de pensioensector. De dienstverlening bestaat uit bestuursadvisering, vermogensbeheer en pensioenbeheer. Het is een coöperatie die ontstaan is na afsplitsing van het pensioenfonds voor de zorg en welzijn. Klanten van PGGM zijn onder andere BPF Zorg en Welzijn, BPF Schilders en StiPP.