Zaakgericht werken

De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) te verzelfstandigen. In dat kader heeft G.Z-H gekeken naar haar positie als zelfstandige organisatie en de mate waarin de processen inhoud kunnen geven aan deze positionering. Deze biedt kansen voor de G.Z-H om met een frisse blik producten en diensten te definieren die worden geleverd aan de natuur- en recreatieschappen.

Gustaaf de Man is hierbij verantwoordelijk voor de business analyse, waarbij de verschillende primaire processen en de onderliggende producten en diensten op efficiënte wijze geïntegreerd worden vanuit de principes van het zaakgericht werken. Door zaakgericht te werken krijgt G.Z-H meer grip op het behalen van doelstellingen, op het verbeteren van de dienstverlening, op het verhogen van efficiëntie en effectiviteit en op de inzet van haar informatievoorziening.

Als vervolg op de business analyse zijn diverse verbeter-initiatieven gestart, waaronder het project Mobiel toezicht. Dit project wordt geleid door Gustaaf de Man en heeft als doel het optimaliseren van de controle op naleving van de gemaakte afspraken met betrekking tot het beheer, onderhoud en het gebruik van het natuur- en recreatieschap.

Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is een ambitieuze organisatie die vraag en aanbod van recreatiemogelijkheden samenbrengt. G.Z-H zorgt dat een brede groep mensen toegang heeft tot openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit doet G.Z-H voor de opdrachtgevers Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen. G.Z-H is onderdeel van de provincie Zuid-Holland.