Werken aan de toekomst

De Friese Uitvoeringsdienst (FUMO) heeft een programma geïnitieerd om de dienstverlening voor haar relaties naar een verbeterd niveau te brengen. Binnen dit programma FUMO 2.0 valt de actielijn Werken aan de toekomst.

Gustaaf de Man is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het programma ‘Werken aan de Toekomst’. Een sterk focus lag hierbij op het ontwikkelen van initiatieven en het faciliteren van het programmateam en het managementteam bij het implementeren van voorstellen die onder de vlag van het programma zijn ontwikkeld. Het project Effectgericht werken beslaat het initiëren en implementeren van een Friesland breed uitvoeringsprogramma, het vormgeven van de informatieanalyse en het doen van verbetervoorstellen informatievoorziening. Daarnaast voerde Gustaaf de Man een impactanalyse Omgevingswet uit, realiseerde hij een position paper en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van een routekaart en een projectplan.


De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Wij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Onze specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.