Verbeteren verzending verplichte pensioenuitingen

MN voert de pensioenadministratie voor drie pensioenfondsen. Na een aantal incidenten bleek dat de verzending van verplichte pensioenuitingen niet volledig en tijdig was. Projectmanager Marco Korbag is gevraagd een projectorganisatie op te zetten om de onvolkomenheden in kaart te brengen, deze te verhelpen (korte en lange termijn) en met terugwerkende kracht de pensioenuitingen alsnog te versturen.

Naast analyse en oplossen van de onvolkomenheden, moesten rapportages opgesteld worden over de voortgang die naar de respectievelijke bestuursbureaus van de pensioenfondsen gestuurd werden. Voor analyse en oplossing van de onvolkomenheden moest niet alleen afgestemd worden met de verantwoordelijke business afdeling, maar ook met functioneel beheer, compliance en outputmanagement.

Complicerende factor bij deze opdracht was dat ‘de winkel’ gewoon door moest draaien tijdens de analyse en oplossing van de onvolkomenheden. Daarom is gekozen voor een tijdelijke oplossing voor de korte termijn waarbij veel handmatige actie nodig was om de controle op tijdigheid en volledigheid uit te voeren. Tegelijkertijd werd de definitieve oplossing gerealiseerd waarbij deze controles geautomatiseerd uitgevoerd werden.

MN verzorgt de pensioenadministratie voor bijna 2 miljoen mensen en circa 35.000 werkgevers binnen een drietal bedrijfstakpensioenfondsen (PMT, PME en Koopvaardij). Daarnaast beheert MN het vermogen van pensioenfondsen en multinationals ter grootte van ruim € 92 miljard.