Transformatie naar digitale processen

TKP voert de administratie van diverse klanten in de pensioensector. De ambitie van TKP is om deze klanten het beste digitale pensioenplatform te bieden. Een platform dat eenvoudig, laagdrempelig en toekomstbestendig is, zodat deelnemers makkelijker dan ooit verantwoorde keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Op dit momenteel werken specialisten aan de inrichting en implementatie van dit state-of-the-art pensioenplatform. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren en verder digitaliseren van processen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de samenhang tussen producten/diensten, processen, risico’s en KPI’s enerzijds en beheerkwaliteit (ISAE 3402) anderzijds.

Als consultant/projectmanager heeft Arno Lammers de strategische doelstelling vertaald naar procesverbeter- en adviestrajecten binnen de afdeling Business Process Management en de rest van de organisatie. Hierbij heeft hij de organisatie geadviseerd over de prioritering van procesverbeteringen en hierover gespard met business owners, de enterprise architect, directie en stafafdelingen. Een van de verbeterprojecten betreft het verder uitwerken van de procesarchitectuur en het invullen van het proceslandschap dat de basis is voor onder andere de interne beheersing. Daarnaast heeft hij een toolselectie uitgevoerd met als doel om processen, risico’s en KPI’s in samenhang te kunnen vastleggen. De invoering van deze tool en vernieuwde werkwijze wordt door hem begeleid. Arno is tevens betrokken bij het verbeteren van de portfolio management processen waarbij TKP de ambitie heeft om deze volgens het Scaled Agile Framework (SAFe) in te richten.

TKP is een pensioenuitvoeringsorganisatie die ondersteuning biedt aan diverse klanten in de pensioensector. Dit zijn bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen (bpf’en en opf’en), premiepensioeninstellingen (ppi’s) en – sinds 2016 – ook een algemeen pensioenfonds (apf). Ruim 3,7 miljoen Nederlanders en 23 fondsen vertrouwen op de dienstverlening van TKP die bestaat uit bestuursadvisering, pensioenbeheer en vermogensbeheer. Daarnaast werken dagelijks 900 specialisten aan het beste digitale pensioenplatform.