Samenhang Dag 2

Bij de vorming van de Nationale Politie werden op 1 januari 2015 omvangrijke stappen gezet: het in werking brengen van circa de helft van de organisatie volgens de nieuwe structuur, het in werking brengen van de nieuwe landelijke bedrijfsvoeringsorganisatie en het implementeren van nieuwe landelijke HRM-systemen. Tegelijkertijd moest in de bestaande top 100 operationele systemen de organisatiestructuur aangepast worden. Gijs Huizinga was verantwoordelijk voor het coördineren van die aanpassingen, in afstemming met de reorganisatie en de HRM-implementatie.