Nieuw debiteurensysteem

PGGM is al enige tijd aan het kijken naar het vervangen van het huidige debiteurensysteem. Aan het begin van dit jaar is gekozen voor een nieuwe debiteurensysteem. Marco Korbag is recent als business consultant begonnen ter ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe debiteurensysteem.

Het project bestaat niet alleen uit de conversie van de huidige debiteuren naar het nieuwe systeem, maar ook het aansluiten van de diverse bronnen van debiteurgegevens en ontsluiten van debiteurgegevens naar andere systemen (bijvoorbeeld ten behoeve van automatische incasso of het verzenden van aanmaningsbrieven).
Het betreft een standaard pakket waarbij de keuze is gemaakt dat de standaardprocessen van het pakket leidend zijn voor het toekomstige debiteurenbeheer. Dit leidt ertoe dat de huidige processen aangepast moeten worden, zodat ze aansluiten op het nieuwe pakket.


PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie die ondersteuning biedt aan diverse klanten in de pensioensector. De dienstverlening bestaat uit bestuursadvisering, vermogensbeheer en pensioenbeheer. Het is een coˆperatie die ontstaan is na afsplitsing van het pensioenfonds voor de zorg en welzijn. Klanten van PGGM zijn onder andere BPF Zorg en Welzijn, BPF Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, RABO PPI en OPF Philips.