Mobiele inspecties recreatiegebieden

Vanuit de behoefte om de dienstverlening aan haar klanten, de natuur- en recreatieschappen, conform “Schoon, heel en veilig” verder te verbeteren, is het project Mobiel toezicht gestart. Met het project is invulling gegeven aan het op efficiënte wijze plannen en behandelen van Toezichtstaken en het maken en behandelen van Meldingen.

De organisatie heeft projectmanager Gustaaf de Man gevraagd, om het initiatief te nemen om dit project (opnieuw) op de agenda te plaatsen en het project, na mandaat, te gaan realiseren.
Het resultaat is dat het uitvoeren van mobiele inspecties (mobiel toezicht) in de recreatiegebieden van de G.Z-H volledig digitaal via tablets verloopt. Door deze manier van werken is niet alleen een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, maar is tevens een einde gekomen aan papieren inspecties.

Verdergaande verbeteringen zijn gerealiseerd op het gebied van:

  • Efficiency: integrale planning, procesverbetering, integraliteit dienstverlening;
  • Kwaliteit: functie-inhoudelijke ondersteuning, voorkomen van fouten / dubbelingen;
  • Managementinformatie: procesinformatie, stuurinformatie op inhoud (bepalen van aandachtsgebieden in het uitvoeren van onderhoud).
  • Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is een ambitieuze organisatie die vraag en aanbod van recreatiemogelijkheden samenbrengt. G.Z-H zorgt dat een brede groep mensen toegang heeft tot openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit doet G.Z-H voor de opdrachtgevers Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen. G.Z-H is onderdeel van de provincie Zuid-Holland.