Divider ezine

E-zine #54

View In Browser
april 2021
header mailpoet ezine 54
Beste [subscriber:firstname | default:zelfstandig projectprofessional],

Als projectprofessionals zitten we het afgelopen jaar eigenlijk overwegend achter de schermen. Calls van 09 uur tot 17 uur en het is geen uitzondering wanneer er dan 's avonds nog een teams- meeting volgt; zakelijk of in de privé-sfeer. Het is de nieuwe werkelijkheid. Dit heeft ook gevolgen gehad voor enkele activiteiten van Tenzing. Denk aan de collegasessies of de Tenzingsessies. Inmiddels kijken we vooruit, en om in de beeldspraak van onze inspirator Tenzing Norgay te blijven: we klimmen verder.
Vrij recent hebben we een online collegasessie georganiseerd. Met deze ervaring verwachten we ook tot een collegasessie te komen in het derde kwartaal. We zijn bovendien positief gestemd over de organisatie van de Tenzingsessie in de loop van 2021. En van een andere orde: sinds 1 januari jongstleden heeft Arno Lammers zich als partner aan Tenzing verbonden.
Kortom, de blik is gericht op de toekomst en zoals jullie van ons gewend zijn, doen we dat graag met ons netwerk. Hopelijk treffen we elkaar snel en kunnen we elkaar inspireren om verder te 'klimmen'.

Veel leesplezier!
Gijs, Marco, Rembert, Gustaaf, Peter, Arno
Sports-Football-Divider-3
format arie 180x120 arno

Lammers treedt toe tot Tenzing

Per 1 januari 2021 heeft Arno Lammers zich als partner aangesloten bij Tenzing projectmanagement.
Arno (1976) is een afgestudeerd bedrijfskundige en heeft een sterke affiniteit met IT. Hij heeft ruime leidinggevende en adviserende ervaring in het digitaliseren van processen voor klanten in diverse sectoren. lees verder
Format nieuw 180x120

Dynamiek in de pensioensector

De pensioensector is volop in beweging. Fondsen die hun administratie elders onderbrengen, de digitale transformatie waarin pensioenuitvoeringsorga-nisaties zich in bevinden en het nieuwe pensioenakkoord dat voor de deur staat. Drie belangrijke ontwikkelingen op dit moment waar Marco Korbag en Arno Lammers lees verder
format agenda 180x120

Agenda

• Q3 | Collegasessie
• Q3 | Tenzingsessie
Uiteraard onder voorbehoud

180x120 miro

Collegasessie online samenwerken

Twee keer per jaar organiseren we als Tenzing een collegasessie. De huidige situatie waar we als wereld in verkeren heeft ertoe geleid dat het online heeft plaatsgevonden. Met een bijpassend thema. Centraal stond namelijk het werken met Miro; een online samenwerkingstool voor onder meer project-professionals. lees verder
format en dan nog dit 180x120

En dan nog dit...

Het project management-platform Trello heeft onlangs enkele updates gekregen. Deze geven gebruikers onder meer beter overzicht over de voortgang van projecten. Nog geen ervaring met Trello? De moeite van het bekijken waard.
Sports-Football-Divider-2
twitter linkedin