Tenzingsessie: ego of eco

‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen,
maar in een verandering van tijdperk’

Professor Jan Rotmans, hoogleraar Transitie & Duurzaamheid, Erasmus Universiteit

Donderdag 21 maart laat Peter Paul Leutscher zien welk leiderschap nodig is om de onzekere en complexe wereld met vertrouwen tegemoet te
treden. Gebruiken we nog altijd oude oplossingen om het nieuwe te managen? Zijn we ergens bang voor? Wat wordt het nieuwe paradigma? Van Ego naar Eco; een ecosysteem met purpose als rode draad. Laten we niet doemdenken, maar het moment aangrijpen als een kans voor een geweldige sprong in de evolutie.
Mr. Peter Paul Leutscher is partner van RedZebra Group. De RedZebra Group ontwikkelt sinds 2006 leiderschap en slagvaardige organisaties in een maatschappij die permanent verandert.

Tijdens het aansluitende diner kan nagepraat worden over de opgedane inzichten. Als afsluiter van de avond is een basketbalwedstrijd uit de Dutch Basketball League gepland: Landstede Basketbal tegen Dutch Windmills.

Interesse in deze bijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

(*) Tenzingsessies bieden managers de gelegenheid met collega’s uit verschillende branches in contact te komen en actuele aspecten rondom veranderen te ontdekken. Belangrijk is de informele sfeer voor het uitwisselen van wederzijdse ervaringen.