Nieuwe projecten Tenzing collega’s

De afgelopen periode zijn drie Tenzing collega’s aan nieuwe opdrachten begonnen. Marco Korbag bij PGGM, Gustaaf de Man bij de FUMO en Peter Lubbers bij de RVO.

Product Owner Aanvullende Regelingen
Marco Korbag is medio juni aan de slag gegaan als Product Owner Aanvullende Regelingen bij PGGM.
Het programma Vervangen BAD loopt al langere tijd. Dit is een intensief en lastig traject dat de basis back-office applicatie van PGGM voor de toekomst gereed moet maken. Marco is binnen het programma Vervangen BAD het eerste aanspreekpunt voor Aanvullende Regelingen. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat de lopende zaken, waaronder productieverstoringen, rondom de aanvullende regelingen volgens de meest logische prioritering opgelost/opgepakt worden.

Het programma Vervangen BAD is een intensief en complex traject dat al langere tijd loopt. De werkzaamheden zijn gericht op het toekomst vast maken van de basis backoffice applicatie van PGGM.

Programma-manager Werken aan de Toekomst (FUMO)
Gustaaf is van start gegaan als programma-manager bij de Friese omgevingsdienst. Binnen het programma loopt een viertal programmalijnen. De eerste focus ligt op de programmalijn effectgericht werken en regiogericht werken. De eerste moet de organisatie helpen bij het effectief uitvoeren van de kerntaken van de Omgevingsdienst. De programmalijn regiogericht werken versterkt de binding tussen de lijnorganisatie en de deelnemende organisaties. In het derde kwartaal worden nog twee andere programmalijnen opgestart waaronder de programmalijn Omgevingswet.

Interim kwaliteitsmanager projecten
Peter is als interim kwaliteitsmanager projecten gestart bij de RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland). Peter doet deze opdracht naast zijn opdracht als interim projectmanager bij de HTM.