Nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie

Syntrus Achmea stopt als pensioenuitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe speler Centric betreedt deze markt, waarbij leverancier Keylane het administratiepakket levert aan Centric. Tenzing partner Marco Korbag is projectmanager aan de kant van Keylane.

Keylane levert Centric de software om de pensioenadministratie en –portalen te voeren als nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO).

Met het bekend maken dat Syntrus Achmea stopt als PUO voor het uitvoeren van bedrijfstakpensioenfondsen, heeft Centric kans gezien als nieuwe speler deze markt te betreden. Een 5-tal fondsen stappen over van Syntrus Achmea naar Centric.
Om de administratie voor deze fondsen te kunnen voeren, levert Keylane het pakket Maia aan Centric. Dit pakket moet aan het einde van het jaar volledig ingericht beschikbaar zijn, zodat per 1 januari de pensioenuitvoering overgenomen kan worden voor de 5 pensioenfondsen.

Daarnaast moet voor 4 van de pensioenfondsen een nieuw deelnemersportaal worden ingericht. Keylane levert met FinCircle hier ook de oplossing voor. Deze portalen worden per fonds gepersonaliseerd en gekoppeld aan de pensioenadministratie Maia. Zo heeft de deelnemer inzicht in zijn situatie en kan aan pensioenplanning doen.

Marco Korbag van Tenzing is projectmanager aan de kant van Keylane. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig inrichten van Maia en FinCircle. Daarnaast wordt afgestemd met Centric op welke wijze koppelingen worden gelegd met andere systemen binnen Centric. Denk hierbij aan de debiteuren- en crediteurensystemen, documentmanagement, KvK en GBA.