Collegasessie 10 oktober 2019

DEZE COLLEGASESSIE IS GEANNULEERD

Op donderdag 10 oktober 2019 vindt er weer een Tenzing Collegasessie plaats. Centraal staan dit keer de onderwerpen ‘projectmanagement tijdens model based testing’, en we gaan het hebben over boeven vangen! Daarnaast is er meer dan anders ruimte om elkaar te ontmoeten. 

We kijken er naar uit en zien uiteraard graag jouw aanmelding tegemoet!

Gijs, Marco, Rembert, Gustaaf, Peter, Ian

Model-based testing in een scrum-omgeving

Model-based testing (MBT) tijdens een scrum/agile project; een bijzonder goede combinatie! Machiel van der Bijl, eigenaar van Axini en expert op het gebied van model-gebaseerd werken en model-gebaseerd testen, deelt aan de hand van enkele praktijkcases zijn ervaringen. Hij zal onder meer toelichten hoe MBT ‘meeloopt’ met het gaan beschrijven van requirements. “Juist door de korte feedbackloop, is MBT bijzonder geschikt voor  scrum/agile projecten”, aldus Van der Bijl. Tijdens de presentatie zal tevens worden stil gestaan bij de mogelijkheden die MBT biedt voor projectmanagers.

Iedereen wil boeven vangen 

Mensen die veroordeeld zijn, moeten hun straf ondergaan, toch? Waar je tegenaan loopt als je dat wil bewerkstelligen in de strafrechtketen, als je daar een nieuw werkproces voor afspreekt en een nieuw systeem voor ontwikkelt, daar vertelt Gijs Huizinga in het kort wat over. 

Daarnaast ruimen we dit keer extra tijd in om met elkaar bij te praten en te netwerken. 

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen.
• Datum: 10 oktober 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur
• Locatie: Dengh, Utrecht
• Inclusief (brood)maaltijd en borrel.

(*) Collegasessies van Tenzing zijn bedoeld voor zelfstandig werkende collega’s waar we in projecten mee samenwerken of samengewerkt hebben, en die niet tot de organisatie van een opdrachtgever behoren. De sessies vinden één à twee keer per jaar plaats. Ze hebben deels een inhoudelijk en deels een netwerkkarakter.