Pensioen uitvoering organisatie

Inrichten administratie nieuwe PUO

Keylane is een Europese leverancier van flexibele standaardoplossingen voor alle kernprocessen van zowel verzekeraars als pensioeninstellingen. Centric is een nieuwe speler op de markt van pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s).
Marco Korbag heeft als projectmanager vanuit Keylane ondersteuning geboden bij het implementeren (inrichten, uitrollen en dataconversie) van Maia bij Centric.

Projectorganisatie:

samenwerking tussen Keylane (leverancier) en Centric (klant)

Doorlooptijd:

mei 2017 – december 2017

Waterschappen

Positionering waterschappen en de Omgevingswet

Gustaaf de Man heeft voor een tweetal waterschappen onderzoek gedaan naar de invloed van de omgevingswet en andere externe ontwikkelingen op de positionering van de waterschappen. Het onderzoek heeft zich gericht op het interviewen van relaties van beide waterschappen. Hoe kijken zij tegen de samenwerking met het waterschap aan en hoe zou deze samenwerking er volgens de partners in de toekomst uit moeten zien. Maar ook: Hoe kunnen de organisaties zich beter positioneren en inspelen op wat de omgeving verlangt.

Projectorganisatie:

Extern onderzoek

Doorlooptijd:

april 2017 - juli 2017

Groenservice Zuid-Holland

Mobiele inspecties recreatiegebieden

Vanuit de behoefte om de dienstverlening aan haar klanten, de natuur- en recreatieschappen, conform “Schoon, heel en veilig” verder te verbeteren, is het project Mobiel toezicht gestart. Gustaaf de Man was verantwoordelijk voor initiatie en realisatie van dit project.

Projectorganisatie:

Projectorganisatie waarbij grote delen van de beheerorganisatie zijn betrokken

Doorlooptijd:

augustus 2015 - december 2016

Politie

Samenhang Dag 2

Bij de vorming van de Nationale Politie werden op 1 januari 2015 omvangrijke stappen gezet: het in werking brengen van circa de helft van de organisatie volgens de nieuwe structuur, het in werking brengen van de nieuwe landelijke bedrijfsvoeringsorganisatie en het implementeren van nieuwe landelijke HRM-systemen. Gijs Huizinga was verantwoordelijk voor de coördinatie in afstemming met de reorganisatie en de HRM-implementatie.

Projectorganisatie:

Varierend

Doorlooptijd:

januari 2014 - april 2015

EP&C

Optimalisatie bedrijfsvoering

EP&C ondersteunt ondernemingen bij het verkrijgen, handhaven en omgaan met octrooien, merken en modellen. Zowel voormalig partner Dennis Wustefeld als Peter Lubbers zijn als projectmanager betrokken geweest bij het optimaliseren van de primaire bedrijfsvoering en de implementatie van een nieuw integraal softwaresysteem.

Projectorganisatie:

Team van interne projectmedewerkers in combinatie met projectmedewerkers van softwarepartner Unycom.

Doorlooptijd:

maart 2015 - december 2016