IT Verbeterplan Pensioenbeheer

PGGM voert de pensioenadministratie en het vermogensbeheer voor meerdere pensioenfondsen. Het aantal klanten waarvoor PGGM de pensioenadministratie voert, groeit nog steeds. De wens bestaat om nieuwe klanten (pensioenfondsen) op een snellere en effectieve wijze op te nemen in de systemen die de pensioenadministratie ondersteunen. Wensen van bestaande klanten moeten bovendien efficiënter en effectiever met de bestaande capaciteit worden gerealiseerd.
Het programma IT Verbeterplan Pensioenbeheer is uitgevoerd. Doel was een omslag in denken en werken van systeemgericht naar procesgericht te realiseren. Hiermee is een verkorting van de time-to-market van nieuwe functionaliteit gerealiseerd.

Marco Korbag heeft als projectmanager / business consultant ondersteuning geboden binnen het programma om de gevolgen voor de business in kaart te brengen en de belangen van de business te behartigen gedurende de looptijd van het programma. Daarnaast heeft Marco leiding gegeven aan de diverse projecten binnen het programma om invulling te geven aan de doelstelling van het programma. O.a. herstructureren processturing, stroomlijnen brievenproces en wegwerken technical debt op bestaande systemen.


PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie die ondersteuning biedt aan diverse klanten in de pensioensector. De dienstverlening bestaat uit bestuursadvisering, vermogensbeheer en pensioenbeheer. Het is een coöperatie die ontstaan is na afsplitsing van het pensioenfonds voor de zorg en welzijn. Klanten van PGGM zijn onder andere BPF Zorg en Welzijn, BPF Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, RABO PPI en OPF Philips.