Optimalisatie jaarwerkproces

De klant ervaart zijn jaarwerkproces momenteel als bewerkelijk, langdurig en op onderdelen voor verbetering vatbaar. Daarom is in de zomer van 2012 opdracht gegeven om het huidige proces projectmatig aan te pakken en te verbeteren. Via nieuwbouw (met behulp van een externe leverancier) heeft het jaarwerkproces opnieuw vorm gekregen.

De gedachte achter dit project is om met de spreekwoordelijk ‘één druk op de knop’ het proces te starten en uit te voeren. Door deze druk op de knop worden alle relevante gegevens uit voorliggende systemen verzameld en berekend. Aansluitend worden via BI tooling de gewenste rapportages ten behoeve van het jaarwerk opgesteld. Bovendien was de organisatie in staat om met behulp van deze oplossing ook diverse massale klantuitingen samen te stellen. Het project kenmerkte zich als technisch en businesswise complex.

A&O Services is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Afbouw en Onderhoud en voert een aantal (pensioen)regelingen uit voor die branche. Daarnaast worden regelingen uitgevoerd voor een tweetal andere pensioenfondsen (Orsima en Deloitte). Uitvoeringsorganisatie PGGM heeft A&O Services overgenomen. Per 1 januari 2015 worden de uitvoering van de regelingen overgenomen.