Positionering waterschappen en de Omgevingswet

Gustaaf de Man heeft voor een tweetal waterschappen onderzoek gedaan naar de invloed van de omgevingswet en andere externe ontwikkelingen op de positionering van de waterschappen.

Het onderzoek van Gustaaf heeft zich gericht op het interviewen van relaties van beide waterschappen. Hoe kijken zij tegen de samenwerking met het waterschap aan en hoe zou deze samenwerking er volgens de partners in de toekomst uit moeten zien. Maar ook: Hoe kunnen de organisaties zich beter positioneren en inspelen op wat de omgeving verlangt.

De omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Dit alles met als belangrijk verbeterdoel om het eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. “Het draait in de wet niet alleen om de omgeving. Ook, of juist, de gebruiker van de plek staat centraal”, aldus Gustaaf de Man. “De wet doet impliciet een belofte aan de gebruikers, inwoners en ondernemers, wat hij van de overheid mag verwachten”.

Vanuit de bedoeling van de wet en de ‘belofte’ die de wet als het ware doet, liggen er kansen om de dienstverlening integraal, met andere overheden, of binnen de waterkolom te verbeteren. “Het ontwikkelen van een integraal gebiedsgericht service-concept sluit hierbij aan. Dit vraagt om een transparante, klantgerichte en herkenbare manier van dienstverlening” zegt De Man. “Organisaties zullen meer en meer van buiten naar binnen gaan denken, waarbij zogenaamde klantreizen model staan om van buiten naar binnen te organiseren”.

Een klantgerichte, en gebiedsgerichte manier van positioneren zal er ook toe leiden dat organisaties zich binnen de waterkolom gebiedsgericht gaan organiseren, al naar gelang de specifieke vraag vanuit de samenleving op een specifieke moment over een specifiek gebied. “Het ultieme idee hierbij is dat grenzen tussen overheden vervagen, zodat de samenleving daadwerkelijk een overheid ervaart”, aldus De Man.

De uitgevoerde opdracht is tot stand gekomen via het netwerk van de Vrienden van de Zaak.