Project “aanpassingen Witteveen”

A&O Services voert de pensioenadministratie voor drie pensioenfondsen. Om in 2014 de pensioenadministratie op een juiste manier uit te kunnen voeren, moesten aanpassingen doorgevoerd worden als gevolg van aanpassingen in het Witteveen-kader (verhoging pensioenleeftijd en AOW-leeftijd).

Tegelijkertijd zijn ook andere aanpassingen doorgevoerd in de respectievelijke regelementen van de pensioenfondsen (onder andere aanpassingen aan de hoog-laag constructie, vervroegen en uitstellen). Deze aanpassingen moesten ook doorgevoerd worden.
Projectmanager Marco Korbag is gevraagd om hier een projectorganisatie voor op te zetten en leiding aan de uitvoering van het project te geven. Naast afstemming met de afdelingen Systeemontwikkeling, Functioneel Applicatie Beheer en Pensioenen, moest ook afgestemd worden met Actuariaat, Bestuursrelaties en Communicatie.

Complicerende factoren bij dit project waren onder andere het nog niet exact duidelijk zijn van de gewenst invulling van de uit te voeren aanpassingen. Daarnaast werd tijdens het project bekend dat A&O Services over gaat naar PGGM. Dit had gevolgen op de motivatie van de betrokken interne projectleden, maar ook op de wensen die gesteld werden aan de toekomstvastheid van de op te leveren aanpassingen.

A&O Services is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Afbouw en Onderhoud en voert een aantal (pensioen)regelingen uit voor die branche. Daarnaast worden regelingen uitgevoerd voor een tweetal andere pensioenfondsen (Orsima en Deloitte). Uitvoeringsorganisatie PGGM heeft A&O Services overgenomen. Per 1 januari 2015 worden de uitvoering van de regelingen overgenomen.