Header

Beste relatie,

Het jaar 2017 was voor ons in vele opzichten een mooi jaar.  Een jaar waarin opdrachten werden afgerond en opgestart. Een jaar ook waarin we nieuwe relaties hebben opgebouwd en waarin we, als vanouds, weer veel kennis hebben gedeeld.

Met (oud)-opdrachtgevers hebben we een waardevolle inhoudelijke Tenzingsessie gehouden over ‘sociaal innoveren’.  In 2017 zijn we bovendien gestart met zogenaamde Sherpasessies: in klein comité is het onderwerp ‘high performing teams’ uitgediept.  Beide thema’s passen goed bij het op duurzame wijze ontwikkelen van organisaties. 

We merken dat betekenis geven aan duurzaamheid voor onze relaties een actueel thema is.  Zo ook bij Tenzing. Komend jaar staat het thema daarom nadrukkelijk bij ons op de agenda. We kijken er naar uit om samen met onze relaties hier verder inhoud aan te gaan geven in 2018. Houd onze agenda hiervoor in de gaten.

Fijne feestdagen en veel voorspoed in 2018.

 Gijs Huizinga • Marco Korbag • Rembert Brouwer •

Gustaaf de Man • Peter Lubbers • Ian Bovelander

 

---

Voorlopige agenda 2018

 

• 9 februari 2018 | Sherpasessie

• 12 april 2018 | Collegasessie 

• tweede kwartaal 2018| Tenzingsessie 

• derde kwartaal | Bedrijfsbezoek